Har du några frågor eller funderingar så kontakta oss på 040-680 69 50, eller fyll i kontaktformuläret.
Nyheter

Senaste nytt

Förnyad Auktorisation

2016-06-22
Sesab Service är auktoriserat av Almega Serviceföretagen, auktorisationen omprövas årligen. Auktorisationen gäller för verksamhet inom Almega Serviceföretagens avtalsområde. Vår förnyade auktorisation gäller under perioden 1 Juli 2016 till den 31 Juli 2017